Tổng đài VoIP Yeastar

Showing all 5 results

Cung cấp, phân phối tổng đài IP/VoIP Yeastar, hỗ trợ đa tính năng, dễ dàng tích hợp với phần mềm của bên thứ 3 qua giao diện API.

Tổng đài IP PBX Yeastar hỗ trợ đa dạng trung kế SIPtrunks và tùy chọn GSM, PSTN, E1, người dùng có thể tùy chọn các giao diện trung kế phù hợp với nhu cầu sử dụng.