Tổng đài IP Newrock

Showing all 6 results

Phân phối, cung cấp tổng đài IP/VoIP Newrock cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 30 ~ 5000 users, hỗ trợ đa dạng trung kế SIPtrunks, PSTN.

thong so ky thuat cac dong tong dai Newrock
thong so ky thuat cac dong tong dai Newrock