Tổng đài VoIP Matrix

Showing all 2 results

Phân phối, cung cấp tổng đài IP/VoIP đến từ hãng Matrix, Ấn Độ. Hỗ trợ đa dạng trung kế SIPtrunks, PSTN, GSM, từ 50 ~ 2000 users.