Tổng đài VoIP Grandstream

Showing all 3 results

Cung cấp, phân phối tổng đài IP/VoIP Grandstream, hỗ trợ máy nhánh từ 500 users, hỗ trợ trung kế SIPtrunks, PSTN, dễ sử dụng và lắp đặt.