Tổng đài IP YEASTAR

Showing all 5 results

Tổng đài IP Yeastar là một trong những thiết bị tổng đài được ưa chuộng sử dụng tại các doanh nghiệp bởi hoạt động ổn định, bền bỉ và tính linh hoạt cao dựa trên thiết kế mở kiểu khe cắm. Bên cạnh trung kế mặc định SIPtrunks, tổng đài Yeastar hỗ trợ tùy chọn mua thêm các module GSM, PSTN, E1 để kết nối ra mạng diện rộng phù hợp với hạ tầng mạng của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác nhau.

Tổng đài VoIP Yeastar dễ dàng tích hợp với phần mềm của bên thứ 3 qua giao diện API, bao gồm CRM, Billing cho nhu cầu cua trung tâm cuộc gọi Call Center, thanh toán dịch vụ của các khách sạn, resort.

Các dòng tổng đài IP Yeastar được ưa chuộng có thể kể đến như:

  • Tổng đài Yeastar S series (S20, S50, S100, S300): được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng số máy nhánh từ 20 tới 500 điện thoại IP Phone. Tổng đài Yeastar S series hỗ trợ tùy chọn mua thêm các module GSM, PSTN, E1 qua các khe cắm mở rộng.
  • Tổng đài IP Yeastar K2: là dòng tổng đài thuần VoIP, hỗ trợ số máy nhánh tối đa tới 2000 điện thoại IP Phone. Tổng đài IP-PBX Yeastar K2 có thể kết nối tới các giao diện PSTN, GSM, E1 khi sử dụng các thiết bị Gateway.