Thiết bị VoIP Gateway OpenVox iAG8xx FXS/FXO series

  • Model: OpenVox iAG840 FXS, OpenVox iAG840 FXS, OpenVox iAG804 FXO, OpenVox iAG808 FXO
  • Số cuộc gọi đồng thời: tùy từng phiên bản, tối đa lên tới 120
  • Loại sản phẩm: Thiết bị VoIP Gateway
  • Số cổng FXO: Tùy từng phiên bản, tối đa tới 8
  • Số cổng FXS: Tùy từng phiên bản, tối đa tới 8
  • Cổng mạng: 2 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps
  • Hỗ trợ PoE: không
  • Nguồn điện : Adapter nguồn 220VAC
  • Hãng Sản xuất: OpenVox
  • Bảo hành: 1 năm chính hãng