Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-L20X series

Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-L20X series là một trong những thiết bị ATA được dùng nhiều tại doanh nghiệp vừa và nhỏ, dùng để chuyển đổi giao diện TDM/VoIP nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư. Được xây dựng dựa trên mã nguồn asterisk với phần cứng cao cấp, thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-L20X cung cấp khả năng hoạt động ổn định, tin cậy. Với giao diện sử dụng thân thiện dựa trên giao diện web, giúp người dùng có thể dễ dàng cấu hình thiết bị.

Các phiên bản Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-L20X :

OpenVox DGW-L2011 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, 30 cuộc gọi đồng thời
OpenVox DGW-L2022 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, 60 cuộc gọi đồng thời
OpenVox DGW-L2044 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, 120 cuộc gọi đồng thời