Thiết bị hội nghị

Showing all 6 results

Thiết bị hội nghị là các thiết bị hỗ trợ người dùng thực hiện các cuộc họp nhóm, đàm thoại, hội nghị truyền hình giữa các chi nhánh với nhau qua mạng internet. Các thiết bị này có thể là điện thoại hội nghị, loa hội nghị, các thiết bị thu hình và phần mềm họp trực tuyến phối hợp với nhau để thành một hệ thống. Tùy vào nhu cầu của các doanh nghiệp, mà thành phần dùng cho các cuộc họp có thể khác nhau.

Giải pháp đàm thoại trực tuyến sử dụng các thiết bị hội nghị đàm thoại

Nhu cầu thực hiện các cuộc họp nhóm, hội thảo trực tuyến qua mạng internet hiện đang trở thành xu hướng mới trong nội bộ, cũng như giữa các doanh nghiệp với nhau. Giải pháp hội nghị đàm thoại  giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí di chuyển, ăn ở và có thể dễ dàng tổ chức thực hiện hơn những cuộc họp trực tiếp. Thông thường, với nhu cầu cho các cuộc họp giao ban, họp kinh doanh, hội thảo với quy mô nhỏ tới vừa bằng giọng nói, điện thoại hội nghịloa hội nghị là những giải pháp lý tưởng.

Giải pháp hội nghị video sử dụng các thiết bị hội nghị truyền hình