Thiết bị GSM Gateway Dinstar DWG2000 series

Thiết bị GSM Gateway Dinstar DWG2000 series là thiết bị sử dụng mạng di động công nghệ GSM/3G/4G chuyển đổi sang VoIP, chuyên dùng cho cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc các trung tâm cuộc gọi nhằm tiết kiệm chi phí. Thiết bị GSM Gateway Dinstar DWG2000 serieshỗ trợ cho các tính năng chuyên nghiệp, bao gồm cả chuyển cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, chờ cuộc gọi, tin nhắn, đàm thoại hội nghị, định tuyến cuộc gọi theo nhà mạng, cài đặt các thông số về hạn mức, lịch,.. cho từng SIM.

Các phiên bản Thiết bị GSM Gateway Dinstar DWG2000 series :

Dinstar DWG2000-4G4 kênh GSM/ CDMA/ WCDMA Quad-band 800/ 900/ 1800/ 1900 MHz
Dinstar DWG2000B-8G8 kênh GSM Quad-band: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
Dinstar DWG2000B-16G16 kênh GSM/ CDMA/ WCDMA Quad-band 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
Dinstar DWG2000D-32G32 kênh GSM/ CDMA/ WCDMA Quad-band 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz