Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-L20X series

Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-L20X series là một trong những thiết bị ATA được dùng nhiều tại doanh nghiệp vừa và nhỏ, dùng để chuyển đổi giao diện TDM/VoIP nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư.

Được xây dựng dựa trên mã nguồn asterisk với phần cứng cao cấp, thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-L20X series cung cấp khả năng hoạt động ổn định, tin cậy.

Các phiên bản như sau:

OpenVox DGW-L2011 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, 30 cuộc gọi đồng thời
OpenVox DGW-L2022 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, 60 cuộc gọi đồng thời
OpenVox DGW-L2044 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, 120 cuộc gọi đồng thời