Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-100X series

Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-100X series là dòng sản phẩm chuyển đổi ATA có hiệu năng cao, tích hợp tính năng khử vang, khử ồn G.168 Echo Cancellation cho chất lượng đàm thoại chất lượng rất tốt.

Với nhiều phiên bản khác nhau về số lượng giao tiếp E1/VoIP, thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-100X series mang tới nhiều sự lựa chọn cho doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và phù hợp với nhu cầu của hệ thống.

Các phiên bản:

OpenVox DGW-10011 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, GSM. Hỗ trợ 30 cuộc gọi đồng thời. Tính năng khử ồn, khử vang G.168 Echo Cancellation
OpenVox DGW-10022 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, GSM. Hỗ trợ 60 cuộc gọi đồng thời. Tính năng khử ồn, khử vang G.168 Echo Cancellation
OpenVox DGW-10044 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, GSM. Hỗ trợ 120 cuộc gọi đồng thời. Tính năng khử ồn, khử vang G.168 Echo Cancellation