Thiết bị VoIP Gateway Dinstar DAG-2000 series

Thiết bị VoIP Gateway Dinstar DAG-2000 series là thiết bị chuyển đổi ATA đa cổng, dùng trong các trường hợp cần chuyển đổi giao diện Analog/VoIP cho các doanh nghiệp nhỏ, trung tâm cuộc gọi, tòa nhà. Thiết bị VoIP Gateway Dinstar DAG-2000 series hỗ trợ cho các tính năng chuyên nghiệp, bao gồm cả chuyển cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, chờ cuộc gọi, không làm phiền, tin nhắn, đàm thoại hội nghị 3 bên…

Các phiên bản của sản phẩm:

Dinstar DAG2000-16S16 FXS ports, 2 Ethernet ports
Dinstar DAG2000-16O16FXO ports, 2 Ethernet ports
Dinstar DAG1000-8S8O8FXS ports, 8 FXO ports, 2 Ethernet ports
Dinstar DAG2000-24S24FXS ports, 2 Ethernet ports
Dinstar DAG2000-32S32FXS ports, 2 Ethernet ports