Thiết bị VoIP Gateway Dinstar DAG-1000 series

Thiết bị VoIP Gateway Dinstar DAG-1000 series series dùng trong các trường hợp cần chuyển đổi giao diện Analog/VoIP cho các doanh nghiệp nhỏ, trung tâm cuộc gọi, tòa nhà. Thiết bị VoIP Gateway Dinstar DAG-1000 series hỗ trợ cho các tính năng chuyên nghiệp, bao gồm cả chuyển cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, chờ cuộc gọi, không làm phiền, tin nhắn, đàm thoại hội nghị 3 bên…

Các phiên bản của sản phẩm:

Dinstar DAG1000-4S4 FXS ports, 2 Ethernet ports
Dinstar DAG1000-4O4FXO ports, 2 Ethernet ports
Dinstar DAG1000-8S8FXS ports, 2 Ethernet ports
Dinstar DAG1000-8O8FXO ports, 2 Ethernet ports

Dinstar DAG1000-4S4O               4FXS, 4FXO ports, 2 Ethernet ports